Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

Filia w Brzegu Dolnym
ul. J. Kochanowskiego 5, 56-120 Brzeg Dolny
tel./fax. (71) 319 50 33

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bieżące


 NABÓR WNIOSKÓW
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY


Informujemy, że dnia 17.10.2017 r.  rozpocznie się uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017.
W dyspozycji Urzędu pozostała jeszcze kwota w wysokości 7.445,19 zł.

czytaj więcej


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        INFORMACJA
 
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ   Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH
 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD)
NABÓR SKIEROWANY JEST DLA OSÓB:
  • OD 30 ROKU ŻYCIA
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:    
     OD 18.10.2017 r.  DO 31.10.2017 r.
 
WNIOSKI DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl) LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
 
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 22.400,00zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRACY - REZERWY MINISTRA

 
NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
OD 19.10.2017 r.  DO 31.10.2017 r. 
 
,,Środki nie są przeznaczone na zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w projektach POWER’’
 
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ PRACODAWCA NA UTWORZENIE JEDNEGO STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO WYNOSI MAKSYMALNIE - 24.000,00zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------