Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bieżące

GIEŁDA PRACY
 
Dnia 25.01.2017 r. o godzinie 10:00
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza na Giełdę Pracy
z udziałem przedstawiciela firmy Tarczyński Spółka Jawna
(Ujeździec Mały k. Trzebnicy – pracodawca zapewnia dojazd).
Celem Giełdy jest nabór pracowników na stanowisko:
- pracownik obszaru produkcji.
 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
 
Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie,  plac Piastowski 2,
 I – piętro, pok. 18.
Rozkład jazdy dla pracowników firmy Tarczyński
 
Łukasz Tomaszewski ,Olga Solecka,
Turbo-Trans S.C.
Żmigródek 110
55-140 Żmigród
Dębno-Ujeździec Mały przez Wołów, Oborniki Śląskie, Trzebnica
(Linia regularna specjalna dla pracowników firmy Tarczyński)
TAM TAM TAM LP PRZYSTANKI KM POWRÓT POWR ÓT POWRÓT
1 2 3       1 2 3
04:20 12:20 20:20 1 Dębno 0 07:30 15:30 23:30
04:26 12:26 20:26 2 Rudno 4 07:26 15:26 23:26
04:29 12:29 20:29 3 Wrzosy 6 07:24 15:24 23:24
04:35 12:35 20:35 4 Stary Wołów 10 07:20 15:20 23:20
04:39 12:39 20:39 5 Wołów ul. Poznańska 13 07:16 15:16 23:16
04:41 12:41 20:41 6 Wołów ul. Trzebnicka 15 07:14 15:14 23:14
04:45 12:45 20:45 7 Lipnica 18 07:05 15:05 23:05
04:49 12:49 20:49 8 Bukowice 24 06:56 14:56 22:56
04:57 12:57 21:57 9 Rościsławice 28 06:50 14:50 22:50
05:02 13:02 21:02 11 Oborniki Śląskie PKP 35 06:40 14:40 22:40
05:03 13:03 21:03 12 Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 36 06:39 14:39 22:39
05:04 13:04 21:04 13 Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka/Łąkowa 37 06:38 14:38 22:38
05:07 13:07 21:07 14 Wilczyn 39 06:35 14:35 22:35
05:10 13:10 21:10 15 Droszów 43 06:32 14:32 22:32
05:13 13:13 21:13 16 Nowy Dwór k/Trzebnicy 48 06:30 14:30 22:30
05:15 13:15 21:15 17 Brzyków 52 06:28 14:28 22:28
05:30 13:30 21:30 18 Ujeździec Mały- Zakład Tarczyński 63 06:20 14:20 22:20
 
 
Kierownik logistyki  Dariusz Rabiega
Numer certyfikatu: 00899/F3/03

AktualnościRSS

więcej aktualności

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bieżące

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

Targi pracy

Targi pracy są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.

Porady grupowe

Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych.

czytaj więcej o poradnictwie grupowym

Zajecia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i są realizowane w formie warsztatów.

czytaj więcej o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Grupowe informacje zawodowe

Jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.
W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę o:
    instrumentach rynku pracy,
    usługach świadeczonych przez Powiatowy Urząd Pracy,
    zawodach, specjalnościach i ich charakterystyce,
    możliwościach kształcenia w systemie szkolnictwa oraz systemie pozaszkolnym,
    instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje,
    technikach poruszania się na rynku pracy,
    metodach rekrutacji,
    instytucjach i organizacjach pomocowych.

czytaj więcej o grupowych informacjach zawodowych

Spotkania informacyjne

W trakcie spotkań osoby bezrobotne, młodzież szkolna, pracodawcy mogą pozyskać wiedzę na temat szerokiej oferty jaką posiada Powiatowy Urząd Pracy.

 

Szkolenia

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

czytaj więcej o szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwanie pracy

czytaj więcej o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Staże

Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej za starostą (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49.

czytaj więcej o pracach interwencyjnych

Roboty publiczne

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

czytaj więcej o robotach publicznych

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę (w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

czytaj więcej o pracach społecznie użytecznych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Osoba bezrobotna może zostać skierowana przez powiatowy urząd pracy na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub sama zgłosić się do urzędu z propozycją zawodu, w jakim chce uzyskać kwalifikacje oraz miejsca, w którym chciałaby odbyć przeszkolenie zawodowe. Również sam pracodawca może wystąpić z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o organizację przygotowania zawodowego wskazując konkretną osobę bezrobotną, którą chciałby na przygotowanie zawodowe przyjąć.

czytaj więcej o przygotowaniu zawodowym dorosłych

Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, masz pomysł na biznes i niewystarczającą ilość środków na jego realizację możesz ubiegać się o przyznanie jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Doposażenie stanowiska pracy

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się ze środków Funduszu Pracy o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  

Tagi

    

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,9 (ocen: 663)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy