Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Projekt PO WER
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Wykrzyknik

Ważna informacja

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Projekt PO WER

Informacje ogólne
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie rozpoczyna realizację projektu:
 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołowskim (III)"
 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
 
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
 
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
 
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
Projekt jest skierowany do 170 osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (z ustalonym I lub II profilem pomocy) należących do kategorii NEET
 
NEET – oznacza osobę, która spełnia łącznie 3 warunki:
 
- nie pracuje,
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się i nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:
- 17% w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
- 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych,
- 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach,
- 43% w przypadku osób niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych.
 
Zadania przewidziane do realizacji w projekcie :
- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe
- organizacja staży
- organizacja szkoleń
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 
Wartość projektu:   1 814 878,62  zł     
 
Okres realizacji projektu: 01-01-2017 – 30-06-2018
 
Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 
 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 6)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy